INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ ECONÒMICA DE L'AMPA


Com sabeu, la missió de les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes és donar suport a les escoles en la tasca d'educar els nostres fills, que és la tasca de tots nosaltres. Ho fem de diverses maneres: oferint el nostres temps lliure per sumar-nos a activitats concretes, participant en les decisions que ens afecten i, una de complicada i que comporta molta responsabilitat, gestionar les aportacions econòmiques per costejar de la manera més eficient possible els recursos necessaris (professionals de reforç, activitats extraescolars, serveis d'acollida, material didàctic i lúdic,...).

 

Avui dia n'hi ha ben pocs, de diners, així que pensem que des de l'AMPA hem de centrar-nos en dues coses: gestionar molt bé els pocs que tenim i animar tant com poguem a que les famílies participin el màxim possible en les activitats que es proposen des del centre; perquè allà on no arribin els euros, arribi la nostra dedicació.

A l'AMPA entenem que una bona gestió econòmica passa indiscutiblement per oferir tota la informació sobre els pressupostos i la seva gestió, així us convidem a col·laborar i que feu les vostres aportacions constructives sobre com fer-ho més eficientment.

 

I amb un sincer agraïment a tots per la vostra col·laboració, aquí us rendim comptes sobre les activitats en què l’AMPA ha participat per recollir fons i les inversions que es fan:


Inversions Escola Sobirans Curs 2014-2015

A continuació trobareu un document on s'expliquen les inversions fetes per part de l'AMPA a l'escola durant aquest curs.

Descarga
Inversions Escola Sobirans Curs 2014-2015
Inversions Escola Sobirans Curs 2014-201
Documento Adobe Acrobat 1.7 MB

Resultats econòmics de les activitats realitzades al curs 2012-2013

VALORACIÓ ECONÒMICA DIA DE SANT JORDI

 

Activitat: venda de roses i llibres per la diada de Sant Jordi

 

Es van comprar 80 roses ...i en van faltar! ;-)

Preu per rosa: 1,25€ + 12% IVA = 1,40€. Preu de venda: 2,50€.

 

El balanç econòmic és el següent:

 

Ingressats a la caixa:

454,63€

Pagat a Boli Blau en llibres:

-351,85€

Factura de les roses:

-112,00€

Resultat (negatiu):

-9,22€

 

 

 

 

 

 

Aquest import de -9,22€ inclou els llibres regalats a les aules, l’import dels quals és de 136,00€ que s’incorporen a la partida del pressupost: “ALTRES INVERSIONS ESCOLA”.

 


VALORACIÓ ECONÒMICA DE LA JORNADA DE JUDO

 

Activitat: trobada de judo amb diverses escoles i cubs del Maresme (Ds. 29/04/13)

 

El balanç econòmic és el següent:


Recaptació al bar:

67,85€

Factura Comerco (sucs i snacks):

-32,34€

Factura Riera (nevera i begudes):

-97,51€

Resultat (negatiu):

-62,00€

 

Van sobrar begudes, que oferirem durant la festa de final de curs. S’inclouran aquestes dades a les partides d’ingressos i despeses de la “FESTA DE FINAL DE CURS” ja que la jornada de judo no la teníem prevista al pressupost inicial del curs.

 


 

VALORACIÓ ECONÒMICA DE LA VENDA DE DVD DEL CONCERT DE PRIMAVERA 2013

 

 

Activitat: Concert de Primavera 2013 - enregistrament d'imatges i venda de còpies

 

 

 

El balanç econòmic és el següent:


Treball d’enregistrament d’imatges:

-50€

Factura en DVD per gravar:

-25,50€

Ingressat per còpia (4€x50u.):

200€

Resultat (positiu):

124,50€

 

 

Per fi un resultat positiu! :-) Actualment continua la venda de DVD sota encàrrec, el compte no està tancat. Les còpies les realitza un pare voluntari a mesura que li arriben les peticions, una manera d'ajustar al màxim les despeses.

 

Podeu encarregar la vostra si encara no el teniu al despatx de l'AMPA o al correu info@ampasobirans.org