GESTIÓ ECONÒMICA DE L'AMPA


Com sabeu, la missió de les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes és donar suport a les escoles en la tasca d'educar els nostres fills, que és la tasca de tots nosaltres.

Ho fem de diverses maneres: oferint el nostres temps lliure per sumar-nos a activitats concretes, participant en les decisions que ens afecten i, una de complicada i que comporta molta responsabilitat, gestionar les aportacions econòmiques per costejar de la manera més eficient possible els recursos necessaris (professionals de reforç, activitats extraescolars, serveis d'acollida, material didàctic i lúdic,...).

 

Avui dia n'hi ha ben pocs, de diners, així que pensem que des de l'AMPA hem de centrar-nos en dues coses: gestionar molt bé els pocs que tenim i animar tant com poguem a que les famílies participin el màxim possible en les activitats que es proposen des del centre; perquè allà on no arribin els euros, arribi la nostra dedicació.

 

A l'AMPA entenem que una bona gestió econòmica passa indiscutiblement per oferir tota la informació sobre els pressupostos i la seva gestió, així us convidem a veure els nostres pressupostos anuals i a col·laborar fent les vostres aportacions constructives sobre com fer-los més eficients.