ACOLLIDA MATINAL I LUDOTECA

 

L’AMPA organitza el serveis d'acollida matinal i ludoteca a l'escola, serveis que s'inicien el mateix dia d’inici dels curs i es mantenen en tot el calendari escolar amb la voluntat d'ajudar a que sigui possible la conciliació familiar.


L’entrada a l’espai on es desenvoluparan aquest dos serveis està situada al
final del caminet del rial arbrat que voreja els patis d'educació infantil.

 

Requisits per a poder gaudir dels serveis ofertats:

  • Ser soci de l’AMPA: la quota anual és de 30€/família/any.
  • Estar al corrent de pagaments amb l’AMPA.
  • Haver entregat a l’AMPA el formulari d’inscripció amb les autoritzacions requerides.

 

El servei d’acollida matinal i ludoteca ofereix als nens i nenes un espai lúdic amb orientacions pedagògiques mitjançant el joc voluntari on els infants puguin passar una bona estona, ja sigui abans de començar les classes a primera hora del dia com després de les hores lectives. Els nens que gaudeixen d’aquest servei passen moltes hores al centre i per això creiem que cal dotar-los d’un espai diferenciat de les activitats pròpies de l’escola oferint-los un espai de joc i relaxació, sense l’exigència de cap rendiment.

 
És així també amb les activitats extraescolars, tot i ser activitats dirigides per un/a monitor/a on els nens i nenes fan una activitat més específica i escollida per ells/es.

 

Per seguretat el servei de ludoteca esporàdic només acceptarà fins a un màxim de 30 nens/es incloent fixos i esporàdics. Per més informació us podeu posar en contacte amb nosaltres

Descarga
Descarrega aquí els fulls d'inscripció i autoritzacions per a l'acollida matinal i la ludoteca del curs 2015-2016
2015-2016 FULL INSCRIPCIÓ ACOLLIDA MATIN
Documento Adobe Acrobat 409.9 KB